அக்கினியே தேவ அக்கினியே – Akkiniye Deva Akkiniye

Deal Score+1
Deal Score+1

அக்கினியே தேவ அக்கினியே இறங்கிடுமே
இப்போ இறங்கிடுமே
தேவ நதியே ஜீவ நதியே பாய்ந்திடுமே
என்னில் பாய்ந்திடுமே (2)

ஆவியால் அக்கினியால் என்னை
அபிஷேகிப்பேன் என்றீரே (2)
உம் மகா வல்லமையால்
என்னை நிரப்பிடுமே இயேசுவே (2) – அக்கினியே

அக்கினி நாவுகளாய் என்னில்
அமர்ந்திடும் தேவ ஆவியே (2)
பற்பல பாஷைகளை
பேசி துதித்திட செய்திடுமே- நான்(2) – அக்கினியே

பலீபீட அக்கினியால்
என் நாவை தொடும் தேவனே (2)
நான் பரிசுத்தத்தோடு என்றும்
உம் திருப்பணி செய்திடவே (2) – அக்கினியே

அக்கினி நதியாய் என்னில் இன்று
பாய்ந்திடும் தேவ ஆவியே (2)
நான் அவியாத அக்கினியாய் என்றும்
எரிந்திட செய்திடுமே (2) – அக்கினியே

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password