அக்கினி அக்கினி அக்கினியே – Akkini Akkini Akkiniyae

Deal Score+1
Deal Score+1

அக்கினி அக்கினி அக்கினியே
பரிசுத்த ஆவியே ஊற்றுமே இயேசுவே
உந்தன் ஆவிதனை உம்மில்
என்றும் நான் மகிழ்ந்திடவே

உம்மையல்லால் பூமியிலே
வேறே விருப்பமில்லை
உம்மையல்லால் பூமியிலே
வேறே தேவன் இல்லை -அக்கினி

உம்மாலன்றி பூமியிலே
ஏதும் செய்திடேன்
உம் முகத்தை தேடுகிறேன்
கிருபை அளித்திடுமே -அக்கினி

உம்மை போல நேசிப்பவர்
பூமியில் எவரும் இல்லை
உம் கரத்தால் அணைத்திடுமே
ஆறுதல் பெற்றிடவே -அக்கினி

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music

Tamil Christmas song lyrics .

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password