அன்புக்கூர்ந்திடவே – Anbu koornthidavea song lyrics

D-min 4/4 T-90

அன்புக்கூர்ந்திடவே ,
அபிஷேகம் ஊற்றுங்கப்பா,
மகிமையை கண்டிடவே,
புது கிருபையால் நிரப்புங்கப்பா,
அதிசயம் கண்டிடவே,
என் கண்களைத் திறவுங்கப்பா, – 2

ஊற்றுங்கப்பா…, நிரப்புங்கப்பா…,
கண்கள் திறவுங்கப்பா…, – 2
அன்புக்கூர்ந்திடவே…..

1, வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நான், இருளிலும்
வெளிச்சமாவேன்,
உலகுக்கு உப்பு நான்,
அனுதினமும் சுவைதருவேன், 2

ஊற்றுங்கப்பா…, நிரப்புங்கப்பா…,
கண்கள் திறவுங்கப்பா…, – 2
அன்புக்கூர்ந்திடவே…..

2, மலைமேல பட்டணம் நான்
மறைவாக இருக்கமாட்டேன்,
கிறிஸ்த்துவுக்குள் நறுமணம்
நான் அகிலமெங்கும்
மணம் வீசுவேன் -2

ஊற்றுங்கப்பா…, நிரப்புங்கப்பா…,
கண்கள் திறவுங்கப்பா…,- 2
அன்புக்கூர்ந்திடவே

3, கால்வாய்கள் ஓரத்தில்
வேர் விடும் மரமானேன்,
வருத்தமின்றி தப்பாமல்,
புது புது, கனி கொடுப்பேன், 2

ஊற்றுங்கப்பா…, நிரப்புங்கப்பா
கண்கள் திறவுங்கப்பா – 2
அன்புக்கூர்ந்திடவே

Anbu koorndhidavea,
abisegam ootrungappa,
Magimaiyai kandidavea,
pudhu kirubaiyal nirappungappa ,
Adhisayam kandidavea,
en kangala thiravungappa-um (2)

Ootrunghappa, nirappunghappa,
kangal thiravungappa,( 2)

1- velichathin Pillai naan,
irulilum velichamaavean,
Ulagukku uppu naan,
Anudhinamum suvai tharuvean (2)

Ootrunghappa nirappunghappa
kangal thiravungappaa(2)

2- malaimelae pattanam naan ,
maraivaaga irukka maatean ,
kirusthuvukkul narumanam naan,
agilamenkum manam veesuvean , (2)

Ootrunghappa…, nirappunghappa
kangal thiravunghappaa (2)

3 -Kaalvaikal orathil vearvidum marammanean,
varuthaminrri thappaamal,
puthu puthu kani koduppean,(2)

Ootrunghappa nirappunghappa
kangal thiravunghappa(2)

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo