அழகானவர் தூயவரே-ALAGANAVAR Thuyavare

Benny Joshua
Deal Score+2
Deal Score+2
Join Us 

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே-2
ஆயிரங்களில் நீங்க அழகானவர்
என் வாழ்வின் நேசர் நீரே
சாரோனின் ரோஜாவும்
பள்ளத்தாக்கின் புஷ்பமே
உம்மை நான் அறிந்து கொண்டேன்-2-அழகானவர்

உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் ஆசை ஐயா
உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் வாஞ்சை ஐயா-2-அழகானவர்

இயேசுவே என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்லை-4-அழகானவர்

Tamil Christmas song lyrics .

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password