அழகான இயேசு -Azhagana Yesu

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

அன்பான இயேசு

அழைக்கின்றார்

ஆறுதல் நமக்குத்

தருகின்றார்

இந்நாளும் என்னாலும் தருகின்றார்

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

அன்பான இயேசு

அழைக்கின்றார்

ஆறுதல் நமக்குத்

தருகின்றார்

இந்நாளும் என்னாலும் தருகின்றார்

மந்தையிலும் பறந்து விழுந்து வணங்கினார்

உமக்காக வாழவே உண்மை பின் தொடர்ந்தனர்

மந்தையிலும் பறந்து விழுந்து வணங்கினார்

உமக்காக வாழவே உண்மை பின் தொடர்ந்தனர்

நீர் எந்தன் தேசத்தில் என்ன பணிய செய்கின்றீர்

உம்மாலே யோகத்தில் கதவை திறக்க செய்கின்றீர்

நீர் எந்தன் தேசத்தில் என்ன பணிய செய்கின்றீர்

உம் ஆலயம் என்றுமே ஜொலித்து வழங்க செய்கின்றீர்

அழகாக இனிதாக உமாதாகவே

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

அன்பான இயேசு

அழைக்கின்றார்

ஆறுதல் நமக்குத்

தருகின்றார்

இந்நாளும் என்னாலும் தருகின்றார்

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

எந்த நாளுமே நல்ல வலியை காட்டுவார்

நெஞ்சில் மலரவே நல்ல அன்பை ஊற்றுவார்

எந்த நாளுமே நல்ல வலியை காட்டுவார்

நெஞ்சில் மலரவே நல்ல அன்பை ஊற்றுவார்

நீ எந்தன் வாழ்வில்லை

உயர்ந்து இருப்பதால்

நானோ இந்நாளிலே மலர்ந்த இருக்கின்றேன்

நீர் எந்தன் வாழ்விலே உயர்ந்து இருப்பதால்

நானே என்னாலும் உண்மை

வாழ்த்தி பாடுவேன்

அழகாக இனிதாக உமாதாகவே

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

அன்பான இயேசு

அழைக்கின்றார்

ஆறுதல் நமக்குத்

தருகின்றார்

இந்நாளும் என்னாலும் தருகின்றார்

அழகான இயேசு

அழைக்கின்றார்

அன்பான இயேசு

அழைக்கின்றார்

ஆறுதல் நமக்குத்

தருகின்றார்

இந்நாளும் என்னாலும் தருகின்றார்

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo