ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா – Aayathama neeyum Aayathama Lyrics

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா – Aayathama neeyum Aayathama lyrics

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா? – 2

வருவேன்னு சொன்னவர் வரப்போறார்
வருகையை சந்திக்க ஆயத்தமா

இயேசு விண்ணில் வருவாரே
நீயும் மண்ணில் ஆயத்தமா? – 2

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

பரிசுத்தர் இயேசு வரப்போறார்
பரிசுத்தமாய் நீயும் ஆயத்தமா
பரலோக எஜமான் வருவார்
பரலோகம் செல்ல ஆயத்தமா – உன் தேவனை

விழித்திரு என்றவர் வரப்போறார்
ஜெபத்துடன் நீயும் ஆயத்தமா
நினையாத நேரம் வருவார்
நீயும் விழிப்புடன் ஆயத்தமா – உன் தேவனை

மன்னவன் இயேசு வரப்போறார்
மானிடனே நீயும் ஆயத்தமா
மணவாளன் இயேசு வருவார்
மணவாட்டியே நீயும் ஆயத்தமா – உன் தேவனை

 Aayathama neeyum Aayathama song lyrics in English

Aayathama neeyum Aayathama – 2

Varuvenu sonnavar varaporaar
Varugaiyai santhikka Aayathama

Yesu vinnil varuvarae
Neeyum mannil Aayathama – 2

Un devanai santhikka Aayathama
Un yesuvai santhikka Aayathama – 2

Parisuthar yesu varaporaar
Parisuthamai neeyum Aayathama – 2
Paraloga ejamaan varuvaar
Paralogam sella Aayathama – 2

Vilithiru endravar varaporaar
Jebathudan neeyum Aayathama – 2
Ninaiyatha neram varuvar
neeyum Vilippudan Aayathama – 2

Mannavan Yesu Varaporaar
Maanidane Neeyum Aayathama – 2
Manavaalan Yesu Varuvaar
Manavaatiye neeyum Aayathama – 2

More Tamil christian songs lyrics

இயேசுவே உம்மைக்காண ஆர்வாமாக என் கண்கள் உள்ளன என்னை பரிசுத்த படுத்தி என் ஆத்துமாவை ஆயத்தப்படுத்தும்

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo