ஆவியானவரே ஆவியானவரே – Aaviyaanavarae Aaviyaanavarae

ஆவியானவரே ஆவியானவரே – Aaviyaanavarae Aaviyaanavarae

ஆவியானவரே ஆவியானவரே
உம்மோடு வாழ உம்மோடு நெருங்க
இன்னும் நீர் எனக்கு வேண்டும் -2

1. உம் சமூகத்தில் அமர்ந்து
உம் அன்பையே நினைத்து -2
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன் -2
இதுதான் உமக்கு பிரியம்
இதுவே எனது ஆச -2

2. வேறிடத்தில் ஆயிரநாள் வாழ்வதைப்பார்க்கிலும் -2
உம்மிடத்தில் ஒருநாள் போதும் -2
இதுதான் உமக்கு பிரியம்
இதுவே எனது ஆச -2

3. உம்மோடு நடக்கணுமே
உயிர்வாழும் நாட்களெல்லாம் -2
உம்மைப்போல் மாறனுமே
உம்மோடு வாழனுமே -2
இதுதான் உமக்கு பிரியம்
இதுவே எனது ஆச -2

Aaviyaanavarae song Lyircs in English

Aaviyaanavarae, Aaviyaanavarae
Ummodu vazhalae Ummodu naerungae
Innum neer yenakku vendum – 2

1. Umm samugathil amardhu
Umm anbayae ninaithu – 2
Ummai naan aaradhipaen – 2
Edhudhan ummaku periyum,
Edhuvae ennadhu asai -2

2. Vaeridathil aayirum naal
Vzhavadhai paarkilum -2
Umm edathil oru naal podhum – 2
Edhudhan ummaku periyum,
Edhuvae ennadhu asai – 2

3. Ummodu nadakanumae
Uyir vazhulum naatkallalam – 2
Ummai Pol maaranumae
Ummai Pol vazhallanumae – 2
Edhudhan ummaku periyum,
Edhuvae ennadhu asai – 2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo