ஆ அற்புத ஏசு எனது கர்த்தர் – Aa Arputha Yesu Enathu Karththar Lyrics

ஆ அற்புத ஏசு எனது கர்த்தர் – Aa Arputha Yesu Enathu Karththar Lyrics

1. ஆ அற்புத ஏசு எனது கர்த்தர்
அவரே என் மீட்பரானார்
என் ஆத்மாவை அவர் உயிர்ப்பித்ததால்
நான் அவரில் களிகூருவேன்

அவர் என்னை உயர் மறைவில் வைத்து
தம் கரத்தால் பாதுகாப்பார்
என் ஆத்மாவை அவர் அருளினால்
தம் கரத்தால் பாதுகாப்பார் (2)

2. ஆ அற்புத இயேசு எனது கர்த்தர்
என் பாரம் எல்லாம் நீக்குவார்
என்னைத் தம் கரத்தால் தாங்குவார்
நான் அசைக்கப் படுவதில்லை

3. எண்ணில்லா ஆசிகள் பொழிந்திட்டார்
நன்மையினால் நிரப்பினார்
அவர் என்னை மீட்டு இரட்சித்ததால்
நான் அவரின் புகழ் பாடுவேன்

4. மகிமைக்குள்ளாகி பறந்து செல்வேன்
என் மீட்பரைக் கண்டடைவேன்
அவர் அன்பின் பூரண இரட்சிப்பினால்
விண் கூட்டத்தில் சேர்ந்திடுவேன்

Aa Arputha Yesu Enathu Karththar Lyrics

1.Aa Arputha Yesu Enathu Karththar
Avarae En Meetparaanaar
En Aathmaavai Avar Uyirppiththaal
Naan Avaril kalikooruvean

Avar Ennai Uyar Maraivil Vaithu
Tham Karaththaal Paathukaappaar
En Aathumaavai Avari Arulinaal
Tham Karaththaal Paathukappaar

2.Aa Arputha Yesu Enathu Karththar
En Paaram Ellaam Neekkuvaar
Ennai Tham Karaththaal thaanguvaar
Naan Asaikkapaduvathillai

3.Ennillaa Aasikal Polinthittaar
Nanmaiyinaal Nirappinar
Avar Ennai meettu ratchiththathaal
Naan Avarin Pugal Paaduvean

4.Magimakkullaagi Paranthu Selvean
En meetparai Kandadaivean
Avar Anbin Poorna ratchippinaal
Vin Koottaththil Searnthiduvean

He hideth my soul | A wonderful Savior is Jesus my Lord

1 A wonderful Savior is Jesus my Lord,
a wonderful Savior to me.
He hideth my soul in the cleft of the rock,
where rivers of pleasure I see.

Refrain:
He hideth my soul in the cleft of the rock
that shadows a dry, thirsty land.
He hideth my life in the depths of his love,
and covers me there with his hand,
and covers me there with his hand.

2 A wonderful Savior is Jesus my Lord;
he taketh my burden away.
He holdeth me up, and I shall not be moved;
he giveth me strength as my day. [Refrain]

3 With numberless blessings each moment he crowns,
and filled with his fullness divine,
I sing in my rapture,“Oh, glory to God
for such a Redeemer as mine!” [Refrain]

4 When clothed in his brightness, transported I rise
to meet him in clouds of the sky,
his perfect salvation, his wonderful love,
I’ll shout with the millions on high. [Refrain]

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo