இங்கே நொந்து கொள்கிறோம் – Ingae Nonthu Kollukirom

இங்கே நொந்து கொள்கிறோம் – Ingae Nonthu Kollukirom

1.இங்கே நொந்து கொள்கிறோம்
கூடிப் பின்பு நீங்குவோம்,
அங்கென்றும் நீங்கிடோம்.

ஆ, அதுவே இன்பம்
இன்பம், இன்பம், இன்பம்!
ஆ, அதுவே இன்பம்
விண்ணில் என்றும் தங்குவோம்.

2.தேவ தாசர் யாவரும்
தூய மோட்ச வாசரும்
அங்கொன்றாய்ப்பாடுவோம் – ஆ, அது

3.பள்ளிக்கூடம் யாவிலும்
உள்ள நல்ல பாலரும்
அங்கென்றும் தங்குவார். – ஆ, அது

4. எங்கள் நல் உபாத்திமார்,
நேசமுள்ள குருமார்
நீங்காமல் தங்குவார். – ஆ, அது

5.மா சந்தோஷங் கொள்ளுவோம்
யேசுவை நாம் காணுவோம்
சிம்மாசனத்தின் மேல். – ஆ, அது

6.அங்கெல்லாரும் கூடுவோம்
கிறிஸ்துவைக் கொண்டாடுவோம்
ஓயாமல் பாடுவோம். – ஆ, அது

Ingae Nonthu Kollukirom song lyrics in English

1.Ingae Nonthu Kollukirom
Koodi Pinpu Neenguvom
Angentrum Neegidom

Aa Athuvae Inbam
Inbam Inabam Inbam
Aa Athuvae Inbam
Vinnil Entrum Thanguvom

2.Deva Thaasar Yaavarum
Thooya Motcha Vaasarum
Angontraai Paaduvom

3.Pallikoodam Yaavilum
Ulla Nalla Paalarum
Angontraai Thanguvaar

4.Engal Nal Ubaathimaar
Neasamulla Gurumaar
Neengaamal Thanguvaar

5.Maa santhosam Kolluvom
Yesuvai Naam Kaavuvom
Simmaasanththin Mael

6.Angellaarum Kooduvom
Kiristhuvai Kondaduvom
Ooyaamal Paaduvom

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo