இணையில்லாதவரே உம் அன்பை- Inaiyillathavare um anbai

இணையில்லாதவரே உம் அன்பை- Inaiyillathavare um anbai

இணையில்லாதவரே
உம் அன்பைப் போல் எங்குமில்லை
உம் சமுகம் போல் வேரேயில்லை

ஒரு பார்வைப் போதும்
எந்தன் வாழ்க்கை மாறும்
ஒரு வார்த்தை சொன்னால்
சூழ்நிலைகள் மாறும்

உலகமே நிந்தித்தாலும்
அற்பமாய் எண்ணினாலும்
நீர் மட்டும் என்னை ஏனோ
உயர்வாக பார்த்தீர்

எனக்கென்று ஒன்றுமில்லை
புரிந்தவர் எவருமில்லை
இயேசுவே நீர் என்னை
நன்றாய் அறிவீர்

மாருகின்ற உலகினிலே
மாறா உந்தன் வார்த்தையினால்
மகிமையில் உம்மோடென்ன
மகிழ்ந்திட செய்வீர்

Inaiyillathavare um anbai song lyrics in english

Unparalleled One
Nowhere else like Your love
Nowhere else like Your presence

One glance is enough
Which will change my life
If you say a word
Circumstance will change

Even the world reproaches
Even it think of me a little
But You have kept me
High in Your sight

Nothing i have for me
No one there is to understand
Jesus ! You alone Know
Me well

In a changing world
By Your constant word
Me with You in glory
You will make me joy

ORU PAARVAI POTHUM | INAIYILLATHAVARAE | TAMIL CHRISTIAN SONG | CHRISTO HENCHMAN LEO

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo