இன்னும் எத்தனை காலம் – innum ethanai kaalam

இன்னும் எத்தனை காலம் – innum ethanai kaalam

இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!
இன்னும் எத்தனை காலம் செல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!

இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!
இன்னும் எத்தனை காலம் செல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!

தலையும் தண்ணீராய் மாறவில்லை
கண்கள் கண்ணீராய் ஓடவில்லை
திறப்பிலே நிற்க யாருமில்ல…
இன்னும் எத்தனை காலம்

இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!
இன்னும் எத்தனை காலம் செல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!

காயப்பட்டவரை சுமக்கவில்லை
கண் திறந்தவனாய் நடக்கவில்லை
உதவி யாருக்கும் செய்யவில்ல…
இன்னும் எத்தனை காலம்

இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!
இன்னும் எத்தனை காலம் செல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!

பாரப்பட்டவனாய் வாழவில்லை
பக்தியோடு நான் நடக்கவில்லை
இயேசுவின் பாரம் புரியவில்ல…
இன்னும் எத்தனை காலம்

இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!
இன்னும் எத்தனை காலம் செல்லாதிருப்பாய் தேசம் அழிகின்றதே..!

innum ethanai kaalam song lyrics in english

innum ethanai kaalam sollathiruppaai Deasam Alikintrathae
innum ethanai kaalam Sellathiruppaai Desam Alikintrathae

Thalaiyum Thanneraai Maaravillai
Kangal Kanneeraai Oodavillai
Thirappilae Nirka Yaarumilla
innum ethanai kaalam

innum ethanai kaalam sollathiruppaai Deasam Alikintrathae
innum ethanai kaalam Sellathiruppaai Desam Alikintrathae

Kaayapattavarai Sumakkavillai
Kan Thiranthavanaai Nadakkavillai
Uthavi Yaarukkum Seiyavillai
innum ethanai kaalam

innum ethanai kaalam sollathiruppaai Deasam Alikintrathae
innum ethanai kaalam Sellathiruppaai Desam Alikintrathae

Paarapattavanaai Vaazhavillai
Bakthiyodu Naan Nadakkavillai
Yesuvin Paaram Puriyavillai
innum ethanai kaalam

innum ethanai kaalam sollathiruppaai Deasam Alikintrathae
innum ethanai kaalam Sellathiruppaai Desam Alikintrathae

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo