இன்று நிரப்பும் உம் தேவ ஆவியால் – Indru nirappum um deva aviyal

இன்று நிரப்பும் உம் தேவ ஆவியால் – Indru nirappum um deva aviyal

இன்று நிரப்பும் உம் தேவ ஆவியால்
வல்லமையாக இன்று நிரப்பிடுமே (2)

1. பரிசுத்த அக்கினியாலே
பரமன் இயேசுவை நிரப்பினீரே
பக்தர்கள் யாவரும் நிரம்பிடவே
பலமான அக்கினி சூழ்ந்திடவே

2. பரலோக வாசல் திறக்கணுமே
பரம பிதாவை பார்கணுமே
பரிசுத்தவான்கள் துதிக்கணுமே
பரிசுத்த ஆவியால் நிறையணுமே

3. வானத்தின் கதவு திறக்கணுமே
வானவர்கள் இங்கு இறங்கணுமே
வல்லமையின் ராஜா எழும்பணுமே
வாக்குத்தத்த ஆவியால் நிறம்பணுமே

Indru nirappum um deva aviyal song lyrics in english

Indru nirappum um deva aviyal
vallamaiyaaga indru nirappidume (2)

1. Parisuththa akiniyale
paraman yesuvai nirappineere
bakthargal yaavarum nirampidave
palamaana akkini soozhndhidave

2. Paraloga vaasal thirakkanume
parama pithavai paarkanume
parisuthavaangal thuthikkanume
parisutha aviyal niraiyanume

3. Vaanathin kadhavu thirakkanume
vaanavargal ingu iranganume
vallamaiyin raja ezhumbanume
vaakkuthaththa aviyal nirampanume

Church name : The Sword Of Christ Ministries
Email : swordofchrist@gmail.com
Mobile no : 9994908649
Album name : கிறிஸ்துவின் பட்டயம் கீதங்கள் – இன்று vol 1
Artist : Dr.King Samuel Ravi
Song name : Indru nirappum um deva aviyal

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo