இயேசு நாமமல்லாமல் உலகினில் – Yesu Naamamallamal Ulaginil Lyrics

இயேசு நாமமல்லாமல் உலகினில் – Yesu Naamamallamal Ulaginil Lyrics

பல்லவி

யேசு நாமமல்லாம்-உலகினில்
வேறு நாமம் இல்லை,-கிறிஸ்து

அனுபல்லவி

தேசுலாவிய கேரூபீம்பணி
திவ்ய வானவர் முனிவர் கண்மணி,
மாசில்லாத மெய்ஞ்ஞான சிகாமணி,
மதிக்கும் சத்திய வேத சிரோமணி – யேசு

சரணங்கள்

1. வானமும் புவியும்-கதி-ரோன் மதி உடுவும்
கானல் வரை கடலும்-நர-ரான எவ்வுயிரும்
தானே படைத்தருள் ஆதி காரணன்,
சர்வ ஜீவ தயாபரா பூரணன்,
ஈனர் வாக்குக் கெட்டாத மெய்யாரணன்,
இலங்கும் வேத சங்கீத பாராயணன். – யேசு

2. காவிலாத மேவை-செய்-தீவினையதனால்
பூவின் மாந்தர் படும்-துயர்-தேவ கோபமற,
பாவிகளைப் பரனோடுற வாக்கப்,
பரம எருசலேம் நகர் சேர்க்க,
மேவுமலகை அரணைத் தூளாக்க,
மேதினியில் சமாதானம் உண்டாக்க. – யேசு

3. பண்டு வேதியர்கள்-கைக்-கொண்ட மாமறையில்
விண்ட நாமமல்லாமல்-உயர்-அண்ட மீதினிலும்,
மண்டலத்திலும், ஆழி கீழிலும்
மாருதம் செலும் அட்ட திக்கிலும்,
தொண்டர் கூக்குரல் எட்டும் தூரத்திலும்,
துஷ்டர் வர விரும்பாத இடத்திலும். – யேசு

Yesu Naamamallamal Ulaginil Lyrics in English 

Yesu Naamamallamal Ulaginil
Vearu Naamam Illai – Kiristhu

Desulaviya Kearubeembani
Dhivya Vaanavar Munivar Kanmai
Maasillatha Meignaana Sikaamani
Mathikkum Saththiya Vedha Siromani

1.Vaanamum Puviyum Kathiron Mathi Uduvom
Kaanal Varai Kadalum Nararaana Evvuyirum
Thaanae Padaiththarul Aathi Kaaranan
Sarva Jeeva Thayaaparaa Pooranan
Eenar Vaaku kettatha Meiyaarananan
Elangum Vedha Sangeetha Paaraayananan

2.Kaavilaatha Meavai Sei Theevinaiyathanaal
Poovin Maanthar Padum Thuyar Deva Kobamara
Paavikalai Paranodura Vaakka
Param Erusaleam Nagar Searkka
Meavulagai Aranai Thoolaakka
Meathiniyil Samaathaanam Undakka

3.Pandu Vedhiyarkal Kai kondamaamarivil
Vinda Naamamallaamal Uyar Anda Meethinilum
Mandalaththilum Aazhi Keezhilum
Maarutham Sealum Atta thikkilum
Thondar Kookural Ettum Thooraththilum
Thustar Vara Virumbaatha Edaththilum

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/622315944637287

கர்த்தாவே, நீர் வெளிப்படுத்தினதை நான் கேட்டேன், எனக்குப் பயமுண்டாயிற்று; கர்த்தாவே, வருஷங்களின் நடுவிலே உம்முடைய கிரியையை உயிர்ப்பியும், வருஷங்களின் நடுவிலே அதை விளங்கப்பண்ணும்; கோபித்தாலும் இரக்கத்தை நினைத்தருளும்.
O LORD, I have heard thy speech, and was afraid: O LORD, revive thy work in the midst of the years, in the midst of the years make known; in wrath remember mercy.
ஆபகூக் : Habakkuk:3:2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo