இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே- Raja Rajanae Deva Devanae

Deal Score+1
Deal Score+1
Join Us 

இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே- Raja Rajanae Deva Devanae

இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே
எங்கள் இராஜனே இயேசுவே-2

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உம்மை வாழ்த்தி வாழ்த்தி
உம்மை போற்றி போற்றி துதிப்பேன்-2

இயேசுவே ஆராதிப்பேன்
போற்றுவேன் உம்மையே-2

1.கலங்கின வேளைகளில் காத்திட்டீர்
கண்ணீரின் வேளையிலே கண்டீர்-2
உன்னதரே உயர்ந்தவரே
என் இயேசுவே நீரே-2-உம்மை உயர்த்தி

2.கைவிட்ட நேரத்திலே தூக்கினீர்
கண்ணின் மணி போல காத்திட்டீர்-2
துணையாளரே என்னை கண்டீரே
என் இயேசுவே நீரே-2-உம்மை உயர்த்தி

You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password