இறைகுலமாய் திருக்குலமாய் – Iraikulamaai Thirukulamaai

இறைகுலமாய் திருக்குலமாய் – Iraikulamaai Thirukulamaai

இறைகுலமாய் திருக்குலமாய்
இறைவனில் இணைந்திடும் ஒரு தருணம்
அலை அலையாய் அன்புறவாய் உன்
ஆலயம் சேர்ந்திடும் பல இதயம்
புனித பலி உறவின் பலி
புது வாழ்வு தரும் அன்பின் பலி -2

1.ஆலய மணியின் ஓசையிலே
சங்கமித்து கூடி வாருங்களே
ஆனந்தமாய் அன்புறவாய்
இறைவன் திருமுன் கூடிடுவோம்-2
தலைவன் இயேசு வழியினிலே
தரணி எங்கும் சென்றிடுவோம்-2
பகிர்வோம் உயர்வோம்
பலியினில் இணைவோம்

2.உறவுகள் இணைந்திடும்
தியாகத்தின் பலியில்
இணைவோம் இன்று ஒரு மனதாய்
மனிதம் மலர்ந்திட
உறவுகள் நிலைத்திட
எழுவோம் இன்று ஓர் குலமாய்-2
படைப்பு எல்லாம் பொது உடைமை
பகிர்ந்து வாழ்வது பெரும் கடமை-2
பகிர்வோம் உயர்வோம்
பலியினில் இணைவோம்

வருகை பாடல் Iraikulamai New Tamil Entrance Hymn RC Christian Song

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo