உனக்காக (இயேசு) ஒருவர் உயிர்தந்தாரே – Unakkaga Yesu Oruvar

உனக்காக (இயேசு) ஒருவர் உயிர்தந்தாரே – Unakkaga Yesu Oruvar

உனக்காக (இயேசு) ஒருவர் உயிர்தந்தாரே
ஒரு நாளும் அவரை நீ மறவாதே – 2

அவர் சிறந்தவர்,சிறந்ததை தருபவர்
அவர் நல்லவர் நன்மை செய்பவர் -2

1. தாய் தன் பாலகனை மறந்திடுவாளோ
தகப்பன் பிள்ளையை சுமக்காதிருப்பாரோ -2

சிங்கத்தின் குட்டிகள் பட்டினியாக இருக்கலாம். அத்திமரம் ஆட்டு மந்தை பலன் கொடாமல் போகலாம்

நேற்றும், இன்றும், என்றும் மாறா தேவன் தேவைகள் சந்தித்திடுவார்.
‌ -அவர் சிறந்தவர்.

2. துயரங்கள் கண்டவுடன் பயந்து விடாதே
உயரங்கள் வரும் பின்னே மறந்து போகாதே -2

இன்னல்கள் வந்த போது இஸ்ரவேலர் சோர்ந்தனர்
அழைத்து வந்தவர் அரவணைத்து நடத்தினார்

உன்னையும், என்னையும் அப்படி நடத்தி
உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திடுவார்
-அவர் சிறந்தவர்.

3. மண்ணாண மனிதனை மறுரூபமாக்குபவர்
குறைவுள்ள வாழ்க்கையை தன் நிறைவாலே நிரப்புவார் – 2

துன்பங்கள் சூழ்ந்தாலும் துவளாதே இயேசு உண்டு
மனிதர்கள் மாறினாலும் மாறாத
நேசருண்டு

உனக்கும்,எனக்கும் எல்லாவற்றையும், கல்வாரி சிலுவையில் செய்து முடித்தார்
– அவர் சிறந்தவர்

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo