உம் வல்லமை தாரும் – Um Vallamai Thaarum

உம் வல்லமை தாரும் – Um Vallamai Thaarum

உம் வல்லமை தாரும்,
உம் வல்லமை தாரும்,
உம்மில் நம்புகிறோம்
உம் பலம் தாரும்

Tune: “All my heart I give Thee”

Lord, send the power again,Amen.

Um Vallamai Thaarum song lyrics in english

Um Vallamai Thaarum
Um Vallamai Thaarum
Ummil Nambukirom
Um Balam Thaarum.

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo