எதிர்ப்புகளை எதிர்கொள்ள -Ethirpugalai Ethirkolla

0
Deal Score+1
Deal Score+1

எதிர்ப்புகளை எதிர்கொள்ள பெலனைத் தாருமே
எதிர்ப்பவரை நேசித்திடும் மனதை தாருமே
நாட்கள் கொடியதானதே
அன்பும் தணிந்து போனதே
உம் கிருபை ஒன்றே வழுவாமல் காக்குமே

தீமைகளை தாங்கிகொள்ள பெலனைத் தாருமே
தீயவரை நேசித்திடும் மனதை தாருமே
தீமைகளை தாங்கிகொள்ள பெலனைத் தாருமே
தீயவரை நேசித்திட மனதை தாருமே
நாட்கள் கொடியதானதே
அன்பும் தணிந்து போனதே
உம் கிருபையின் கீழ் நிலைநிற்க வேண்டுமே

தீமையினை நன்மையினால் என்றும் வெல்லவே
எதிர்ப்பவரை அன்பினால் என்றும் அணைக்கவே
நாட்கள் கொடியதானதே
அன்பும் தணிந்து போனதே
உம் கிருபை ஒன்றே எங்களை தாங்குமே

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics are provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password