எந்தையே கெஞ்சுகின்றோம் – Enthaiyae Kenjukintrom

எந்தையே கெஞ்சுகின்றோம் – Enthaiyae Kenjukintrom

1. எந்தையே கெஞ்சுகின்றோம்
இந்த சிறு பிள்ளைக்காய்
உந்த னருளால் இதை
எந்த நாளும் காருமேன்

2. இந்தப் பிள்ளை என்றுமே
உந்தன் சித்தஞ் செய்துமே;
சந்ததம் நற்சீலமே
சாலப் பெறச் செய்யுமேன்

3. நாங்களு மெம் நாதனே,
பாங்கா யுமைப் பின்செல்ல;
நீங்கா தெம்மோடிருந்து,
நித்தம் காரும் தேவனே

Enthaiyae Kenjukintrom song lyrics in english

1.Enthaiyae Kenjukintrom
Intha Siru Pillaikaai
Untha Narulaal Ithai
Entha Naalum Kaarumean

2.Intha Pillai Entrumae
Unthan Siththam Seithumae
Santhatham Narseelamae
Saala Peara Seiyumean

3.Naangalum Naathanae
Paangaa Ummai Pin Sella
Neenga Themmodirunthu
Niththam Kaarum Devanae

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo