எந்தை எந்தை முந்துந் திருமகன் – Enthai Enthai Munthun Thirumagan

Deal Score+1
Deal Score+1

எந்தை எந்தை முந்துந் திருமகன் – Enthai Enthai Munthun Thirumagan

1.எந்தை எந்தை முந்துந் திருமகன்
நிந்தை நிந்தை உந்தும் புவிதனில்,
விந்தை! விந்தை! மனுவுருவாய்
வந்தனர்; சந்தோடமே!

ஆ! சந்தோஷம்! துதி சொல்லுவோம்;
ஆ! சந்தோஷம்! குதி கொள்ளுவோம்;
ஆ! சந்தோஷம்! கன மகிமை
அவர் என்றும் பெறுகுவரே

2.வானோ ரானோர், ஞானிகள், இடையர்கள்
கான தான மான பல செயல்
வான மீன நடையொடுமே
மோனம் மிகுதனமே.

தங்கள் சிறுபுல் லணைதனிலே
எங்கண் மணிஅனை அருகினிலே
இங்கிங் கெனவழு கிறகுரலோ!
இது பரன் உறு திறலோ?

3.துங்கம் துங்கம் துங்கம் நிறை வலு
சிங்கம் சிங்கமு கங்கண் டலகைப
துங்கும் சிங்கும் பங்கமுறும்
மங்கும் மடிவுறுமே.

மாபல சாலிகள் பாலரொடும்
மாகவி பாடுமின் ஆடவரும்
பூவையர் ஆடுவிர் ஆவலொடும்
புவிபுரந் திடுவோர் வந்தார்.

Enthai Enthai Munthun Thirumagan Lyrics in English

1.Enthai Enthai Munthun Thirumagan
Ninthai Ninthai Unthum Puvithanil
Vinthai Vinthai Manuvuruvaai
Vanthanar Santhodamae

Ah Santhosam Thuthu Solluvom
Ah Santhosam Kuthi Kolluvom
Ah Santhosam Kana Magimai
Avar Entrum Peruguvarae

2.Vano ronor Gnanigal Idaiyargal
Kaana Thaana Maana Pala seayal
Vaana Meena Nadaiyodumae
Monam Muguthanamae

Thangal Siru Pullanaithanilae
Engan Manianai Aruginilae
Engi Keanavazhu Kirakuralo
Ithu paran Uruthiralo

3.Thungam Thungam Thungam Nirai Valu
Singam Singamugam Kandalagai
Thungum Singum Pangamurum
Mangum Madiyurumae

Maabala Saaligal Paalarodum
Mahaavi Paadumin Aadavarum
Poovaiyar Aaduveer Aavalodum
Puvipuran Thiduvor Vanthaar

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo