எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும் -Enakku Oru Aasirvaatham Tharavendum

Lyrics:
எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும்

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
என் ஜெபத்தை கேட்க்கும் என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

கருணையின் கடலே என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
என் ஜெபத்தை கேட்க்கும் என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

என் நோய்களை நீக்கும் என் இயேசப்பா -2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
என் ஜெபத்தை கேட்க்கும் என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

என் சூழ்நிலை மாற்றும் என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

அப்பா அப்பா என் இயேசப்பா
என் ஜெபத்தை கேட்க்கும் என் இயேசப்பா – 2

எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும்
நீர் தந்தாலே எல்லாமே மாறும் – 2

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
Logo
Register New Account
Reset Password
Recent songs & Bible verse
Dismiss
Allow Notifications