என் சொத்து நீ என் ஐஸ்வரியம் – EN SOTHU NEE EN AISWARIYAM

என் சொத்து நீ என் ஐஸ்வரியம் – EN SOTHU NEE EN AISWARIYAM

என் சொத்து நீ ,என் ஐஸ்வரியம் நீ
விலைமதியா பொக்கிஷம் நீ-2
உயிரையேக் கொடுத்து மீட்டு எடுத்த
விசேஷ என் மகள் நீயல்லவோ-2

1.என் கைகளாலே உன்னை வனைந்தேன்
என் ஜீவசுவாசம் உனக்குள் வைத்தேன்
எத்தனை முறையோ மன்னித்து அனைத்தேன்
ஆனாலும் ஏனோ எனை மறந்தாயோ
மேலான என் அன்பை உணராயோ-2

என் சொத்து நீ ,என் ஐஸ்வரியம் நீ
விலைமதியா பொக்கிஷம் நீ-2
உயிரையேக் கொடுத்து மீட்டு எடுத்த
விசேஷ என் மகள் நீயல்லவோ-2

2. என்னிமைக்குள் வாழும் கண்மணிநீயே
யார் தொடக்கூடும் என் கண்மணியை
செட்டைகளால் உன்னை அனுதினம் மூடி
உறங்காமல் காத்தேன் இராப்பகலாய்
உயர்ந்த என் அடைக்கலம் புரியலையோ-2

என் சொத்து நீ ,என் ஐஸ்வரியம் நீ
விலைமதியா பொக்கிஷம் நீ-2
உயிரையேக் கொடுத்து மீட்டு எடுத்த
விசேஷ என் மகள் நீயல்லவோ-2

3. எனக்கென்று உன்னை அபிஷேகம் செய்தேன்
பகிரிந்தேனே உன்னுடன் தேவரகசியம்
பயிற்றுவித்தனே உழிய பாதையில்
பரலோகம் மகிழ்ந்தது உன்னுடன் அறுப்பில்
உன்னிலே நானே மகிமைபட்டேனே-2

என் சொத்து நீ ,என் ஐஸ்வரியம் நீ
விலைமதியா பொக்கிஷம் நீ-2
உயிரையேக் கொடுத்து மீட்டு எடுத்த
விசேஷ என் மகள் நீயல்லவோ-2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo