என் மீட்பர் கிறிஸ்து பிறந்தார் – En Meetpar kiristhu Piranthaar

என் மீட்பர் கிறிஸ்து பிறந்தார் – En Meetpar kiristhu Piranthaar

என் மீட்பர் கிறிஸ்து பிறந்தார்
எனக்கென்ன ஆனந்தம்
என் மீட்பர் கிறிஸ்து உதித்தார்
எனக்கென்ன பேரின்பம்

பூலோகமெங்கும் ஓர் செய்தி
மேலோகமெங்கும் விண் செய்தி
நரர் வாழ்த்திட பெரும் நீதி
நீர் வாரும் மெய் ஜோதி

உந்தன் மகிமையை என்றென்றும்
சொல்வேன் உந்தன் கிருபையின்
மேன்மையைக் கண்டேன்
நித்திய ஜீவ கிரீடம் எனதின்றே
பரலோக வாழ்வின்றே

ஆ அல்லேலூயா துதி பாடு
அன்று அமலன் பிறந்தார் பாடு
மோட்ச வாசலை திறந்தார் பாடு
எந்நாளும் புகழ் பாடு

En Meetpar kiristhu Piranthaar song lyrics in english

En Meetpar kiristhu Piranthaar
Enakkenna Aanantham
En Meetpar Kiristhu Uthithaar
Enakenna Pearinbam

Boologamengum Oor Seithi
Mealogamengum Vin Seithi
Narar Vaalththida Perum Neethi
Neer Vaarum Mei jothi

Unthan Magimaiyai Entrentum
solveanae Unthan Kirubaiyin
Meanmaiyai Kandean
Niththiya Jeeva Kireedam Enathintrae
Paraloga Vaalvintrae

Aa Alleluya thuthi paadu
antru amalan piranthaar paadu
motcha vaasalai thiranthaar paadu
ennaalum pugal paadu

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo