எரிக்கோவை இடித்தவர் – Yerigovai idithavar song lyrics

எரிக்கோவை இடித்தவர்-Am

எரிக்கோவை இடித்தவர்
யோர்தானை தடுத்தவர்
என்னோடு இருப்பதால் எனக்கு படம் பயமில்லை
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லை

மரணத்தை ஜெயித்த இயேசு
என்னோடு இருப்பதால்
மரண இருளின் பல்லதாக்கில்
நான் நடந்தாலும் பயமில்லை
இல்லை இல்லை எனக்கு பயமில்லை

உலகத்தை ஜெயித்த இயேசு
என்னோடு இருப்பதால்
பஞ்சம் பட்டினி கொள்ளை நோய்கள்
பூமி அதிர்ச்சி வந்தாலும் பயமில்ல
இல்லை இல்லை எனக்கு பயமில்லை

உலகத்தை படைத்த
ஆண்டவர் இயேசு இருப்பதால்
வானம் பூமி அழிந்தாலும்
சூரியனே உருகினாலும் பயமில்லை
இல்லை இல்லை எனக்கு பயமில்லை

Yerigovai idithavar . Am
Yerigovai idithavar
Yordhaanai thaduthavar
Ennodu iruppadhaal enakku bayamillai-2
Bayamillai bayamillai Bayamillai bayamillai

Maranathai jayithe Yesu
Ennodu iruppadhaal
Marana irulin pallathaakil
Naan nadandhaalum Bayamillai

Ulagathai jayithe Yesu
Ennodu iruppadhaal
Panjam patini kollainoigal i
llai illai enaku bayamillai -hooo-2

Ulagathai padaithe Andavar Yesu irupadhaal
Vaanam boomi alindhaalum
Boomi adhurchi vadhaalum bayamillai-2
llai illai enaku bayamillai -hooo-2
Sooriyane uruginaalum bayamillai-2/
llai illai enaku bayamillai -hooo-2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo