எருசலேமே எருசலேமே – Erusaleme Erusaleme

Deal Score+1
Deal Score+1

எருசலேமே எருசலேமே – Erusaleme Erusaleme

1.எருசலேமே! எருசலேமே! எருசலேமே! எருசலேமே!
என் பிரிய சாலேமே!
விரும்பி வந்தேன் பார்,
இதோ பார், இதோ பார்!

2.கனியைக் காணேன், கனியைக் காணேன்,
கனியைக் காணேன், கனியைக் காணேன்,
கசிந்துருகியே
தனியே யான் வந்து
தவிக்கிறேன், தவிக்கிறேன்

3.இந்த நாளாயினும், இந்த நாளாயினும்,
இந்த நாளாயினும், இந்த நாளாயினும்
இணங்க மனமோ
எந்தனிடம் பெறச்
சமாதானம், சமாதானம்.

4.கண்கள் இல்லையோ? கண்கள் இல்லையோ?
கண்கள் இல்லையோ? கண்கள் இல்லையோ?
கர்த்தன் உன் ராஜாவைக்
கண்டானந்தித்துமே
களிகூர, களிகூர‌

Erusaleme Erusaleme Song Lyrics in English 

1.Erusaleme Erusaleme Erusaleme Erusaleme
En Piriya Saalaemae
Virumbi Vanthean Paar
Itho Paar Itho Paar

2.Kaniyai Kaanean Kaniyai Kaanean
Kaniyai Kaanean Kaniyai Kaanean
kasinthurugiyae
Thaniyae Yaan Vanthu
Thavikkirean Thavikkirean

3.Intha Naalaayinum Intha Naalaayinum
Intha Naalaayinum Intha Naalaayinum
Enanga Manamo
Enthanidam Peara
Samaathanam Samaathanam

4.Kangal Illaiyo Kangal Illaiyo
Kangal Illaiyo Kangal Illaiyo
Karththan Un Raajaavai
Kandaananthithumae
Kalikoora Kalikoora

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo