எல்லா ஜனத்துக்கும் சந்தோஷமே – Ella Janathukkum Santhosamae

எல்லா ஜனத்துக்கும் சந்தோஷமே – Ella Janathukkum Santhosamae

எல்லா ஜனத்துக்கும் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்ததாலே
எல்லா ஜனத்துக்கும் கொண்டாட்டமே
இயேசு உதித்ததாலே -2

சந்தோஷமே சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்ததாலே
கொண்டாட்டமே கொண்டாட்டமே
இயேசு உதித்ததாலே -2 (எல்லா)

1.அதிசயமானவர், நித்தியமானவர்
ஆலோசனைக் கர்த்தர், வல்லமையுள்ளவர்
பூமியில் மகிழ்ச்சி, மனுஷரில் பிரியம்
தரணியில் பிறந்தார் பாலகனாய்-2 (சந்)

2.வெளிச்சம் உதித்திட, இருளை அகற்றிட
பாவம் நீங்கிட, பரலோகம் சேர்த்திட-2
மாட்டுத் தொழுவத்தின் முன்னனையில்
இரட்சகர் இயேசு பிறந்துவிட்டார் -2

Ella Janathukkum Santhosamae song lyrics in English

Ella Janathukkum Santhosamae
Yesu Piranthathalae
Ella Janathukkum kondatamae
Yesu uthithathalae -2

Santhosamae santhosamae
Yesu piranthathalae
Kondatamae Kondatamae
Yesu Uthithathalae-2

1.Athisayamaanvar Niththiyamaanvar
Aalosanai Karthar Vallamaiyullavar
Boomiyil Mgilchi Manusharil Piriyam
Tharaniyil Piranthaar Paalaganaai-2

2.Velicham Uthithida Irulai Agattrida
Paavam Neengida Paralogam Searththida-2
Maattu Tholuvaththil Munnanaiyil
Ratchakar Yesu Piranthuvittaar -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo