ஓய்வுநாளதனை யாசரித்திடுவீர் – Ooivunaalathanai Yaasarithiduveer Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

ஓய்வுநாளதனை யாசரித்திடுவீர் – Ooivunaalathanai Yaasarithiduveer Lyrics

1.ஓய்வுநாளதனை-யாசரித்திடுவீர்-உலகிலுள்ளோரே; நீர்
ஓது மெய்த்தேவன்றன்-ஆதி ‘விதியிதை-உள்ளத்திற் கொள் வீரே.

2. ஆறு தினங்களும்-லௌகீகவேலையை-ஆதரவாய்ப் புரிவீர்,
ஆன வேழந்தினம்-வைதீகவலுவலை-அவசியம் பார்த்திடுவீர்.

3.ஆசோதை யாவர்க்கும்-அவசியம் வேண்டுமென்றாதியி லெம்பரனார்,
அடுத்த வேழா நாளைப்-பரிசுத்தமாக்கினார்-‘அப்பரிசறியீரோ?’

4.அருமையாமந்நாளை அவமாக்கித் திருடீர், அதைத் திருநாளாக்கி,
ஆரியர் போதகங்-கேட்டிடவாலயம்-அதற்கு நடந்திடுவீர்.

5.மக்களுந் தாயரும்-வீட்டுடைத் தலைவரும்-மற்றுளீமித்திரரும்
வாருங்களாலயம்-சேருங்கள்; தேவனை-வாழ்த்தி வணங்குவீரே.

Ooivunaalathanai Yaasarithiduveer Lyrics in English

1.Ooivunaalathanai Yaasarithiduveer Ulagilullorae Neer
Oothu Meidevantran Aathi Vithiyithai Ullathir kolveerae

2.Aaru Dhinangalum Lowkeega vealaiyai Aatharavaai Puriveer
Aana Vealanthinam Vaitheegavaluvalai Avasiyam Paarthiduveer

3.Aasothai Yaavarkkum Avasiyam Veandum Entraathiyi Elumbaranaar
Aduththa Veazha Naalai Parisuththamakkinaar Apparisariyeero

4.Arumaiyamannaalai Avamakki Thurudeer Athai Thirunaalakki
Aariyar Pothagam Keattidavalayam Atharkku Nadanthiduveer

5.Makkalum Thaayarum Veettudai Thalaivarum Mattrulimiththirarum
Vaarunkalaalayam Searungal Devanai Vaalththi Vanganguveerae

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo