கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கும் – Kannaadiyil Mugam paarkkum

கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கும் – Kannaadiyil Mugam paarkkum

Lyrics

கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கும் செல்ல பாப்பா Dress style ஆகா fashionஆகா Makeup பண்ணும் சின்ன பாப்பா உன்original face ahபார்க்கும் கண்ணடித் தான் வேத புத்தகம்

1.வேதம் தான் உன்னை சரியாக காட்டும் உன் original beauty ah காட்டும் உன் original face ahபார்க்கும் கண்ணடித் தான் வேத புத்தகம்

2.தாவீது போல உன்னை வீரன் ஆக்கும் டானியேல் போல ஜெப வீரன் ஆக்கும்உண் original face ahபார்க்கும் கண்ணடித் தான் வேத புத்தகம்

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo