கன்மலையானவரே என் – Kanmalaiyaanavarae en koattaiyumanavarae

Deal Score+1
Deal Score+1

கன்மலையானவரே என் – Kanmalaiyaanavarae en koattaiyumanavarae

கன்மலையானவரே என் கோட்டையுமானவரே
நம்பிடுவேன் உம்மை நம்பிடுவேன்
அசைக்கப்படுவதில்லை நான்அசைக்கப்படுவதில்லை
கர்த்தர் பட்சத்தில் இருக்கையில்அசைக்கப்படுவதில்லை

1. என்னை பின்தொடர்ந்து வந்த சத்துருக்கள்
ஏழு வழியாக ஓடி விட்டார்கள்
அவர்களை தேடியும் காணவில்லை
அவர்கள முன்பிலும் வெட்கபடவில்லை

அசைக்கப்படுவதில்லை நான்அசைக்கப்படுவதில்லை
கர்த்தர் பட்சத்தில் இருக்கையில்அசைக்கப்படுவதில்லை

2. கர்த்தர் கொடுப்பதை யார் தடுக்க கூடும்
கர்த்தர் தடுப்பதை யார் கொடுக்க கூடும்
எனக்கு முன் குறித்ததை தருவார்
என்னை புகழ்ச்சியாக வைத்திடுவார்

அசைக்கப்படுவதில்லை நான்அசைக்கப்படுவதில்லை
கர்த்தர் பட்சத்தில் இருக்கையில்அசைக்கப்படுவதில்லை

Kanmalaiyaanavarae en koattaiyumanavarae song lyrics in english

1. Enemies who followed me
They ran away through seven
Searched for them and did not find them
I was not made shame before them

Unmoved I am unmoved
When the Lord is in His presence, He is not moved

2. Who can prevent the Lord from giving
Who can give what the Lord withholds?
He will give me what was mentioned before
He will praise me

Unmoved I am unmoved
When the Lord is in His presence, He is not moved

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo