கர்த்தரே ஆவியானவர் – Kartharae Aaviyaanavar

கர்த்தரே ஆவியானவர் – Kartharae Aaviyaanavar

கர்த்தரே ஆவியானவர்
ஆவியில் அவரை வணங்குவோம்
அசைகிறேன் உம் ஆவியால்
நிறைகிறேன் உம் மகிமையால்-2

அசைகிறேன் உம் ஆவியால்
நிறைகிறேன் உம் மகிமையால்-6
கர்த்தரின் ஆவி எங்கேயோ
அங்கே அவரால் விடுதலை
பூமியின் மேலே அசைவாடினார்
பூமியை வெளிச்சமாக்கினார்-2

1.ஜீவனும் சுவாசமும்
உயிரெல்லாம் அவர் தான்
சிந்தையும் தியானமும்
ஏக்கமும் அவர் தான்
என்னையே மறந்தேன்
உம்மையே கவர்ந்தேன்
நெஞ்சத்தில் உம்மையே
சொந்தமாய் அடைந்தேன்

உங்க சமுகம் மூடுதே
இதயம் உங்களை பாடுதே-6
கர்த்தரின் ஆவி எங்கேயோ
அங்கே அவரால் விடுதலை
பூமியின் மேலே அசைவாடினார்
பூமியை வெளிச்சமாக்கினார்-2

2.பர்வதம் நோக்கியே
கண்களும் பார்க்குதே
ஒத்தாசை வருவதை
ஆவியும் உணருதே
உள்ளத்தின் ஆழத்தில்
ஏதேதோ நடக்குதே
இயேசுவே இயேசுவே
என்னையே மறக்கிறேன்

மகிமையின் மேகமும்
என்னையே நடத்துதே
அக்கினி ஸ்தம்பமும்
என்னையே காக்குதே-3
கர்த்தரின் ஆவி எங்கேயோ
அங்கே அவரால் விடுதலை
பூமியின் மேலே அசைவாடினார்
பூமியை வெளிச்சமாக்கினார்-2

3.கருவையும் கண்டீரே
கரத்தாலே சுமந்தீரே
கண்மணி போல
என்னையும் காத்தீரே-2

என்றுமே நீங்க தான்
எல்லாமே நீங்க தான்-2
இயேசு மட்டும் போதுமே-8
கர்த்தரின் ஆவி எங்கேயோ
அங்கே அவரால் விடுதலை
பூமியின் மேலே அசைவாடினார்
பூமியை வெளிச்சமாக்கினார்-2-கர்த்தரே

KARTHARIN AAVI ENGEYO | DR A JAWAHAR SAMUEL | DANIEL JAWAHAR | NEW TAMIL CHRISTIAN SONG

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo