கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர் – Karthar En Meipparanavar -Benny Joshua

கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர் – Karthar En Meipparanavar -Benny Joshua

G Maj
கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர்
நான் தாழ்ச்சி அடைகிலேன்
அவர் என்னை புல்லுள்ள இடத்தில்
அமர்ந்த தண்ணீர்களண்டையில்
என்னை கொண்டு போகிறார்
ஆத்துமாவை தேற்றி
என்னை நீதியின் பாதையில்
நடத்துவார்-கர்த்தர்

எதிரி முன் விருந்தொன்றை
ஆயத்தம் செய்தீர்
புது எண்ணெய் அபிஷேகம்
என் மேல் ஊற்றி
மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில்
நான் நடப்பினும்-2
பொல்லாப்புக்கு பயப்படேனே
உம் கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பரானவர்
நான் தாழ்ச்சி அடைகிலேன்
அவர் என்னை புல்லுள்ள இடத்தில்
அமர்ந்த தண்ணீர்களண்டையில்
என்னை கொண்டு போகிறார்
ஜீவனுள்ள நாளும்
நன்மையும் கிருபையும்
தொடருமே-கர்த்தர்

Karthar En Meipparanavar song lyrics in English 

Karthar En Meipparanavar
Naan Thaazhchi Adaigilen
Avar Ennai Pullulla Idathil
Amarntha Thanneergalandayil
Ennai Kondu Pogiraar
Aathumavai Thetri
Ennai Neethiyin Pathayil
Nadathuvaar-Karthar

Ethiri Mun Virunthondrai
Aayatham Seitheer
Puthu Ennai Abishegam
En mel Ootri
Marana Irulin Pallaththakkil
Naan Nadappinum-2
Pollappukku Bayappadene
Um Kolum Thadiyum Ennai Thetrum

Karthar En Meipparanavar
Naan Thaazhchi Adaigilen
Avar Ennai Pullulla Idathil
Amarntha Thanneergalandayil
Ennai Kondu Pogiraar
Jeevanulla Nalum
Nanmayum Kirubayum
Thodarumae-Karthar

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன்.
A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.
அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுகிறார்.
He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.
He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; தேவரீர் என்னோடேகூட இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும்.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.
சங்கீதம் | psalms : 23

En Meippar – என் மேய்ப்பர் | Psalms 23 / சங்கீதம் 23 Scriptural Singing | Benny Joshua

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo