கரை ஏறி உமதண்டை – Karai Yeari Umathandai

கரை ஏறி உமதண்டை – Karai Yeari Umathandai

1. கறை ஏறி உமதண்டை
நிற்கும் போது ரட்சகா
உதவாமல் பலனற்று
வெட்கப்பட்டுப் போவேனோ

பல்லவி

ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல்
வெட்கத்தோடு ஆண்டவா
வெறுங்கையனாக உம்மைக்
கண்டு கொள்ளல் ஆகுமா?

2. ஆத்துமாக்கள் பேரில் வாஞ்சை
வைத்திடாமல் சோம்பலாய்க்
காலங்கழித்தோர் அந்நாளில்
துக்கிப்பார் நிர்ப்பந்தராய்

3. தேவரீர் கை தாங்க சற்றும்
சாவுக்கஞ்சிக் கலங்கேன்
ஆயினும் நான் பெலன் காண
உழைக்காமற் போயினேன்

4. வாணாள் எல்லாம் வீணாளாகச்
சென்று போயிற்றே ஐயோ
மோசம் போனேன் விட்ட நன்மை
அழுதாலும் வருமோ?

5. பக்தரே உற்சாகத்தோடு
எழும்பிப் பிரகாசிப்பீர்
ஆத்துமாக்கள் யேசுவண்டை
வந்துசேர உழைப்பீர்.

Karai Yeari Umathandai song lyrics in English 

1.Karai Yeari Umathandai
Nirkum Pothu Ratchaka
Uthavaanal Belanattru
Vetkappattu Poveano

Aathma Ontrum Ratchikkaamal
Vetkaththodu Aandava
Verum Kaiyanaaga Ummai
Kandu kollal Aagumaa

2.Aaththumaakkal Pearil Vaanjai
Vaithidaamal Sombalaai
Kaalankaliththor Annaalil
Thukkippaar Nirpantharaai

3.Devareer Kai Thaanga Sattrum
Saavukkanji kalankean
Aayium Naan Belan Kaana
Ulaikkaamar Poyinean

4.Vaanaal Ellaam Veenaalaga
Sentru Poyittrae Aiyo
Mosam Ponean Vitta Nanmai
Aluthaalum Varumo

5.Baktharae Urchakaththodu
Elumbi Pirakaasippeer
Aaththumaakkal Yeasuvandai
Vanthu Seara Ulaippeer

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo