கல்வாரிச் சிலுவையில் தொங்கி – Kalvaari Siluvaiyil Thongi

கல்வாரிச் சிலுவையில் தொங்கி – Kalvaari Siluvaiyil Thongi

1.கல்வாரிச் சிலுவையில்
தொங்கி ஜீவனை விட்டீர்;
மானிடரிதயத்தில்,
மாறுதல் உண்டாக்க நீர்
மாசற்ற ஜீவ நதி;
பாவம் போக்கத் திறந்தீர்;
எனக்காக நீர் மரித்தீர்;
கல்வாரிச் சிலுவையில்.

அக்கல்வாரி! அக்கல்வாரி!
எனக்காக யேசு மரித்தார்
கல்வாரிச் சிலுவையில்

2.இந்த அன்பின் பாசந்தான்
மீட்பருக்கு எந்தனை
முழு தத்தஞ் செய்யத்தான்,
ஆவி, ஆத்மா, நேசத்தை,
சர்வாங்க பலியாக,
அர்ப்பணித்தேன் யேசுவே
எனக்காக நீர் மரித்தீர்;
கல்வாரிச் சிலுவையில்.

3.நானுமக்குச் சொந்தமே,
என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுமேன்;
நேச மீட்பர் நித்தமே
என்னில் வாசம் பண்ணுமேன்,
பாவத்தை வெல்லும் நெஞ்சை
நிலையாகத் தாருமேன்;
எனக்காக நீர் மரித்தீர்;
கல்வாரிச் சிலுவையில்.

4.நேசரே! நீர் பட்ட நாள்,
பூலோக அதிர்ந்தது;
குத்துண்டு மரித்ததால்
கோவே! ரட்சை வந்தது,
உம்மை நான் விடுவேனோ?
எந்தன் ஆத்ம நாயகா!
எனக்காக நீர் மரித்தீர்;
கல்வாரிச் சிலுவையில்.

Kalvaari Siluvaiyil Thongi song lyrics in English

1.Kalvaari Siluvaiyil
Thongi Jeevanai Vitteer
Maanidarithayaththil
Maruthal Undakka Neer
Masattra Jeeva Nathi
Paavam Pokka Thirantheer
Enakkaga Neer Maritheer
Kalvaari Siluvaiyil

Akkalvaari Akkalvaari
Enakkaga Yesu Marithaar
Kalvaari Siluvaiyil

2.Intha Anbin Paasamthaan
Meetparukku Enthanai
Mulu Thaththam Seiyaththaan
Aavi Aathma Neasaththai
Sarvanga Baliyaga
Arpanithean Yesuvae
Enkkaga Neer Maritheer
Kalvaari Siluvaiyil

3.Nanumakku Sonthamae
Ennai yeattrukollumean
Neasa Meetpar Niththamae
Ennil Vaasam Pannumean
Paavaththai Vellum Nenjai
Niliyaga Thaarumean
Enkkaga Neer Maritheer
Kalvaari Siluvaiyil

4.Neasarae Neer Patta Naal
Boologa Athirnthathu
Kuththundu Mariththathaal
Kovae Ratchai Vanthathu
Ummai Naan Viduveano
Enthan Aathma Naayaga
Enkkaga Neer Maritheer
Kalvaari Siluvaiyil

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo