கல்வாரியில் தொங்குகின்றார் – Kalvariyil thongukinrar

கல்வாரியில் தொங்குகின்றார் – Kalvariyil thongukinrar

கல்வாரியில் தொங்குகின்றார்
உன் (என்) பாவம் நீக்க தம்மைத் தந்தார்
உந்தன் சிலுவை ஏற்றனரே

வேர்வையும் இரத்தமாக ஆத்துமா
வியாகுலம் அடைந்தாரே இயேசு
உனக்காக தந்தையே உம் சித்தம்
என்று இயேசு கதறினாரே

சிரசினில் முள்முடி சிவப்பங்கி தரித்தோராய்
நிந்தை யாவும் உனக்காய் ஏற்றாரே
வாரினால் அடிபட்டார்
கோரமான காட்சியானார்

மாசற்ற தேவனே மகிமை யாவும்
துறந்தோராய் நீச குருசில் இயேசு தொங்கினார்
பாவத்தை போக்கியே
நீதிக்கு பிழைக்க செய்தார்

கைகளில் கால்களில் இரத்தமும் வடியுதே
உந்தன் நோய்கள் யாவும் ஏற்றாரே
சுகமே அடைவாய்
தழும்பாலே குணமடைவாய்

எத்தனை துன்பங்கள்
என்னையும் மீட்கவே
தியாக பாதை இயேசு காட்டினார்
நித்தமும் அவரின் பின்னே
சென்று வாழ்ந்திடுவாய்

Kalvariyil thongukinrar song lyrics in english

புனித வெள்ளி | பெரிய வெள்ளி | Good Friday Song | Tamil Christian | கல்வாரியில் தொங்குகின்றர்

Kalvariyil thongukinrar
Un (En) Paavam Neekka Thammai Thanthaar
Unthan Siluvai Yeattanarae

Vearvaiyum Raththamaga Aathuma
Viyagulam Adaintharae Yesu
Unakkaga Thanthaiyae Um Siththam
Entru Yesu Katharinarae

Sirasinil Mulmudi Sivappangi Tharithoraai
Ninthai Yaavum Unakkaai Yeattrare
Vaarinaal Adipattaar
Koramaana Kaatchiyanaar

Maasattra Devanae Magimai Yaavum
Thuranthoraai Neesa Kurisil Yesu Thonginaar
Paavaththai Pokkiyae
Neethikku Pilaikka Seithaar

kaikalil Kaalkalil Raththamum Vadiyuthe
Unthan Noaigal Yaavum yeattare
Sugamae Adaivaai
Thlumpalae Gunamadaivaai

Eththanai Thunbangal
Ennaiyum Meetkavae
Thiyaga Paathai Yesu Kaattinaar
Niththamum Avarin pinnae
Sentru Vaalnthiduvaai

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo