காணிக்கை தந்தோம் உன் பாதம் – Kaanikkai Thanthom Un paatham

காணிக்கை தந்தோம் உன் பாதம் – Kaanikkai Thanthom Un paatham

காணிக்கை தந்தோம் உன் பாதம் வந்தோம்
ஏற்றுக்கொள்ளும் (2)
இதை ஏற்றிடுமே பலியாக்கிடுமே (2)
உன் அன்பின் பலியாய் நான் என்னையும்
தருகின்றேன் (காணிக்கை )

1.இறைவா என் இல்லத்தில் தங்குமே
எந்தன் வாழ்வு வளமாகுமே
இறைவா என் உள்ளத்தில் தங்குமே
எந்தன் ஆன்மா குணமாகுமே
இவையாவும் எனக்காக
இனிநானும் உமக்காக
உன் அன்பின் பலியாய் நான் என்னையும்
தருகின்றேன் (காணிக்கை )

2.இறைவா நான் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையே
உந்தன் கனிவாலே நீர் தந்தது
இறைவா என் வாழ்வினில் ஏற்றங்கள்
உந்தன் தயவாலே நீர் தந்தது
இவையாவும் எனக்காக
இனிநானும் உமக்காக
உன் அன்பின் பலியாய் நான் என்னையும்
தருகின்றேன் (காணிக்கை )

Kaanikkai Thanthom Un paatham song lyrics in English

Kaanikkai Thanthom Un paatham vanthom
Yeattrukollum -2
Ithai Yeattidumae Paliyakkidumae -2
Un Anbin Paliyaai Naan Ennaiyum
Tharukintrean

1.Iraiva En Illaththil Thangumae
Enthan Vaazhvu Valamagumae
Iraiva En Ullaththil Thangumae
Enthan Aanma Gunamagumae
Ivaiyavum Enakkaga
Ininaanum Umakkaga
Un Anbin Paliyaai Naan Ennaiyum
Tharukintrean

2.Iraiva Naan Vaalkintra Vaalkkaiyae
Unthan Kanivalae Nee Thanthathu
Iraiva En Vaalvinil Yeattrangal
Unthan Thayavalae Neer thanthathu
Ivaiyavum Enakkaga
Ininaanum Umakkaga
Un Anbin Paliyaai Naan Ennaiyum
Tharukintrean

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo