கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு – Kaanaan Enbathu Valamulla Naadu

கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு – Kaanaan Enbathu Valamulla Naadu

Tamil Lyrics:
கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு
தேனும் பாலும் ஓடும் நல்ல நாடு
இழந்த அந்நாட்டை யோசுவாவோடு
இஸ்ரவேலர் திரும்பப் பெற்றார்…..X2

தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால்
தகர்ந்தது எரிகோ மதில்….X2

சாத்தானின் கோட்டையைத் தகர்த்திட நாமுமே
தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிவோமே வெற்றிக் கீதம்
ஆர்ப்பரிப்போமே…. X2
கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு
தேனும் பாலும் ஓடும் நல்ல நாடு
இழந்த அந்நாட்டை யோசுவாவோடு
இஸ்ரவேலர் திரும்பப் பெற்றார்

Kaanaan Enbathu Valamulla Naadu English Lyrics

Kaanaan enpathu valamulla naadu
Thaenum paalum odum nalla naadu
Ilantha annaattai yosuvaavodu
Isravaelar thirumpap pettarr X2
Thaevanukkuk keelppatinthathaal
Thakarnthathu eriko mathil X2
Saaththaanin kottaiyaith thakarththida naamumae
Thaevanukkuk keelppativomae vettik geetham
Aarpparippomae
Kaanaan enpathu valamulla naadu
Thaenum paalum odum nalla naadu
Ilantha annaattai yosuvaavodu
Isravaelar thirumpap pettarr X2

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo