காரும் கிறிஸ்தேசுவே – Kaarum Kiristheasuvae

Deal Score0
Deal Score0

காரும் கிறிஸ்தேசுவே – Kaarum Kiristheasuvae

பல்லவி

காரும், கிறிஸ்தேசுவே, எனைக் காரும், கிறிஸ்தேசுவே
சிறியேன் தனைக் கைநெகிழாமல், நீர் காரும், கிறிஸ்தேசுவே

சரணங்கள்

1.சாரும் துணை நீர் அல்லால், ‘பாரின் மிசை வேறிலை;
தயை மல்கிய உம்மிடத்தே எனைக் -காரும்

2.துட்ட மைந்தனைப் பிதா வீட்டதில்லை, என்றுரைத்
திட்ட வசனப் படியே எனைக் -காரும்

3.வஞ்சமதில் நீங்கி உன் தஞ்சமதில் ஓங்க என்
நெஞ்சிலும் கிருபை செய்தெளி யேனை நீர், -காரும்

4.துர்க் குணத்தைத் தாக்கவும், நற்குணத்தைக் காக்கவும்
சற் குணத்தா ரோடுறவாகவும், -காரும்

5.வன் மனம் உருகவும், நன் மனம் வருகவும்,
தன் மனத்தோர்க் காம் வழி பகரவும், -காரும்

Kaarum Kiristheasuvae song lyrics in English

Kaarum Kiristheasuvae Enai Kaarum Kiristheasuvae
Siriyean Thanai Kai Neagilamal Neer Enai Kaarum

1.Saarum Thunai Neer Allaal Paarin Misai Vearillai
Thayai Malgiya Ummidathae Enai Kaarum

2.Thutta Mainthanai Pitha Veettathillai Entrurai
Thitaa Vasana Padiyae Enai Kaarum

3.Vanjamathil Neengi Un Thanjamathil Oonga En
Nenjilum Kirubai Seithealiyeanai Neer Kaarum

4.Thurka Gunaththai Thaakkavum Nargunaththai Kaakkavum
Sar Gunatharodu Uravagavum – Kaarum

5.Van Manam Uruvagavum Ban Manam Varugavum
Than ManathoarKaam Vazhi Pagaravum – Kaarum

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo