கிருபையின் காலம் இதுவே – Kirubayin Kaalam ithuve

Deal Score0
Deal Score0

கிருபையின் காலம் இதுவே – Kirubayin Kaalam ithuve

கிருபையின் காலம் இதுவே
கிருபா உம்மைத் தேடவே
விரைந்தவர் வருகின்றாரே
நித்தியத்தில் என்னைச் சேர்க்கவே

இயேசுவே மாறாதவர்
வருகின்றார் சீக்கிரமாய்

நீதிமானை தேடி அல்ல
இந்த பாவியை இரட்சிக்கவே
தேடி ஓடி வந்தார்
என்னை பரிசுத்தனாக்கிடவே

பாவத்தை பாராதவர் – இயேசு
எனக்காக பாவமானாரே
ஓடி வா வென்று அழைக்கிறாரே
நித்திய ஜீவனை அளித்திடவே

கடைசி காலம் இதுவே
உணருவாயோ ஜனமே
நம்பி வா அவரண்டையே
நித்திய ஜீவனை அளித்திடுவார்

நம்பி வருகிறேன் உம்மண்டையே
கழுவிடும் உம் இரத்தத்தால்
பயன்படுத்தும் என்னையே
வெளிச்சமாய் உலகத்திற்கு

#iphone15 #travel #Tour #hotel #Flight #Food #apple #macbook
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo