கிறிஸ்து பிறந்தார் இன்று பிறந்தார் – Kristhu pirandhar Indru pirandhar

கிறிஸ்து பிறந்தார் இன்று பிறந்தார் – Kristhu pirandhar Indru pirandhar

கிறிஸ்து பிறந்தார் இன்று பிறந்தார்
பாவம் போக்கவே நம்மை மீட்க பிறந்தார் (2)
ல ல ல ல ல……

1. மாட்டுத் தொழுவத்தில் மன்னன் பிறந்தார்
ஏழை கோலமாய் அவதரித்தார் (2)
Bridge
இயேசுவே தேவகுமாரன்
இயேசுவே இரட்சிப்பின் தேவன் (2)
ல ல ல ல ல

2. கிமு கிபி என்ற சரித்திரத்தை
இரண்டாய் பிளந்த கிறிஸ்து பிறந்தார் (2)
Bridge
இயேசுவே தேவகுமாரன்
இயேசுவே இரட்சிப்பின் தேவன் (2)
ல ல ல ல ல

3. மண்ணின் மைந்தனாக அன்பின் சின்னமாக
விண்ணும் மண்ணும் போற்றும் கிறிஸ்து பிறந்தார் (2)
Bridge
இயேசுவே தேவகுமாரன்
இயேசுவே இரட்சிப்பின் தேவன் (2)
ல ல ல ல ல

Happy happy Christmas
Merry merry Christmas
Happy happy Christmas
Merry merry Christmas (2)

Kristhu pirandhar Indru pirandhar in english

Kristhu pirandhar Indru pirandhar
Paavam pokkave Nammai meetka pirandhar

1.Maatu tholuvathil Mannan pirandhar
Ezhai kolamai Avadharithaar-2
Yesuve devakumaran
Yesuve ratchippin devan-2
Lala lala lala

2.kimu kipi endra Sarithirathai
Rendaai pilandha Kristhu pirandhar -2
Yesuve Devakumaran
Yesuve Ratchippin devan-2
Lala lala lala

3.Mannin maindhanaaga Anbin chinnamaaga
Vinnum mannum potrum kristhu pirandhaar -2
Yesuve Devakumaran
Yesuve Ratchippin devan-2
Lala lala lala

Happy happy christmas
Merry merry Christmas

Happy happy christmas
Merry merry Christmas -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo