கீதம் பாடியே பாதையில் திடன் – Keetham Paadiye paathaiyil Thidan

கீதம் பாடியே பாதையில் திடன் – Keetham Paadiye paathaiyil Thidan

1. கீதம் பாடியே பாதையில் திடன் கொள்வோம்
கொஞ்சநாளில் வீடு செல்லுவோம்
நித்ய நாளுதயமாம் ராவொழிந்துபோம்
கொஞ்சநாளில் வீடு செல்வோம்

பல்லவி

இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்
யோர்தான் அலைதாண்டுவோம்
கண்டு சந்திப்போம் கொண்டல் ஓய்ந்திடும் அந்நாள்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்.

2. கைக்கு நேரிடும் வேலை சீராய் செய்குவோம்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்
திவ்ய கிருபையால் தினம் பெலன் கொள்ளுவோம்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்

3. சோர்ந்த மாந்தர்க்காய்ப் பாதை செவ்வை பண்ணுவோம்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்
ஓ! நம் நேச நெஞ்சின் செல்வாக்கை வீசுவோம்  (அன்பின் உள்ளதை யாரும் பெற்றிட செய்வோம் )
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்

4. துன்பங் கவலை நீங்கிக் களைப்பாறுவோம்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்லுவோம்
கணணீரோழியும் கானான் நாட்டில் வாழ்வோம்
கொஞ்ச நாளில் வீடு செல்வோம்

Keetham Paadiye paathaiyil Thidan song lyrics in English

1.Keetham Paadiye paathaiyil Thidan
Konja Naalil Veedu Selluvom
Nithya Naaluthayamaam Raavolinthupom
Konja Naalil Veedu Selluvom

Innum Konja Naal Innum Konja Naal
Yoarthaan Alaithaanduvom
Kandu Santhipom Kondal Oointhidum Annaal
Konja Naalil Veedu Selluvom

2.Kaikku Nearidum Vealai Seeraai Seiguvom
Konja Naalil Veedu Selluvom
Dhivya Kirubaiyaal Dhinam Belan Kolluvom
Konja Naalil Veedu Selluvom

3.Sorntha Maantharkaai Paathai Seivai Pannuvom
Konja Naalil Veedu Selluvom
Anbin Ullathai Yaarum Pettrida Seiyum
Konja Naalil Veedu Selluvom

4.Thunbam Kavalai Neengi Kalaipaaruvom
Konja Naalil Veedu Selluvom
Kanneer Illatha Kaanaan Naattil Vaazhvom
Konja Naalil Veedu Selluvom

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo