கைவிடாத கடவுளே ஐயமின்றி – Kaividatha Kadavule Aiyamintri

கைவிடாத கடவுளே ஐயமின்றி – Kaividatha Kadavule Aiyamintri

கைவிடாத கடவுளே ஐயமின்றி நம்பினேன்
கையறுந்த நிலையிலே உம்மை கூவி அழைக்கின்றேன் – 2
புகலிடம் நீயே என் அடைக்கலம் நீயே
உன் பாது காப்பின் நிழலில் நானும் தங்கி மகிழ்ந்து
வாழ்வேன் நாளும் -கைவிடாத

1.வேடரின் கண்ணியும் கொன்றழிக்கும் நோய்களும் என்னை என்ன செய்திடும் -2
இரவு நேர திகில்களும் பகலில் பாயும் அம்பும்
அச்சம் தந்திட இயலுமோ- 2
உண்மை கேடயமாய்
வாய்மை கவசமுமாய் – 2
உன்னதர் உந்தன் உறைவிடம்
நாடிவந்தேன் தெய்வமே
சிறகுகள் அரணாக இறகுகள் புகலாக
அரவணைத்து காத்திடும்
அன்பு தெய்வமே – 2

2.தீமை ஏதும் நேராமல் வாதை என்னை நெருங்காமல்
தூதர் சூழ சொல்கிறீர் – 2
கல்லின் மேல் கால் மோதாமல்
செல்லும் இடமெல்லாம் காக்கின்றேர்
கைகளாலே தாங்குவீர் – 2
தேவையின் வேளையில் தேடிவந்தேன் தெய்வமே- 2
வேண்டலுக்கு பதில்தாரும்
துன்ப நேரத்தில் துணையாகும்
நீடிய ஆயுளும் அமைதி நிறைந்த
வாழ்வையும்
மீட்பாய் எனக்கு அருளுமே
அன்பு தெய்வமே -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo