சதிப்பேய் துணை நீயே – Sathi peai Seyuthu Thunai Neeyae

சதிப்பேய் செயுது  துணை நீயே – Sathi peai Seyuthu Thunai Neeyae

பல்லவி

சதிப்பேய் ; துணை நீயே.

அனுபல்லவி

முதல்வா,கிருபை செய்யும் உன் மைந்தனை நினைத்து,

சரணங்கள்

1.மயல் வலை வீசுதே, ‘மருட்டியும் ஏசுதே;
துயரமோ டனுதினம் ‘தூறு பேசுதே.

2.கவலை புரியுதே, கனல் போல் எரியுதே;
எவரை விழுங்கலாம் என்று திரியுதே.

3.மிகை ‘வலி மூட்டுதே, மிகப்பயம் காட்டுதே;
அகலக் கெடுத்து விட்டையோ! குற்றம் சாட்டுதே.

4.சிங்கமாய்க் கெர்ச்சிக்குதே; சீறி எதிர் நிற்குதே;
கங்குல், பகல் என் மேல் ‘கனல்கணை இறைக்குதே.

Sathi peai Seyuthu Thunai Neeyae song lyrics in English

Sathi peai Seyuthu Thunai Neeyae

Muhalva Kirubai Seiyum Un Mainthanai Ninaithu

1.Mayal Valai Veesuthae Maruttiyum Yeasuthae
Thuyaramodu Anudhinam Thooru Peasuthae

2.Kavalai Puriyuthae Kanal Poal Yeariyuthae
Evarai Vilunkalaam Entru Thiriyuthae

3.Migai Vali Moottuthae Miga Bayam Kaatuthae
Agala Keaduthu Vittaiyo kuttram Saatuthae

4.Singamaai Ketcharikkuthae Seeri Ethi Nirkuthae
Kangul Pagal En Mael Kanalkanao Iraikkuthae.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo