சரணாலயம் சரணாலயம் – Saranalayam Saranalayam

சரணாலயம் சரணாலயம் – Saranalayam Saranalayam

சரணாலயம்! சரணாலயம்! சரணாலயம்! சரணாலயம்!

அலைந்திடும் உள்ளம் அமைதியில் காண்பது
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

அன்பினில் வாழ்ந்து துன்புறும் போதும்
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

சரணாலயம்! சரணாலயம்!
|இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்!| …(2)

உள்ளத்தில் ஒன்றி உறைந்திடும் தெய்வம்
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

உலகினில் என்றும் நிலையான செல்வம்
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

சரணாலயம்! சரணாலயம்!
|இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்!| …(2)

வளமையும் வாழ்வும் இணைந்திடும் போது
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

மகிழ்வினை நிறைவாய் மனங்களில் பொழியும்
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

சரணாலயம்! சரணாலயம்!
|இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்!| …(2)

அலைந்திடும் உள்ளம் அமைதியில் காண்பது
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

அன்பினில் வாழ்ந்து துன்புறும் போதும்
இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம்! …(2)

Saranalayam Saranalayam song lyrics in english

Saranalayam Saranalayam Saranalayam Saranalayam

Alainthidum Ullam Amaithiyil Kaanbathu
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

Anbinil Vaalnthu Thunpurum Pothum
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

Ullaththil Ontri Urainthidum Deivam
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

Ulaginil Entrum Nilaiyana Selvam
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

Valamaiyum Vaalvum Inainthidum Pothu
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

Magilvinai Niraivaai Manangalil Poliyum
Yesuvin Thiruvadi Saranalayam -2

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo