சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே – Chinna Chiriya Kudililey

சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே – Chinna Chiriya Kudililey

சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே
கன்னிமரி மடியிலே
குழந்தையேசு பிறத்திருக்காரே – 2

குடிலை கொஞ்சம் பாரு
குழந்தை சத்தம் கேளு
தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு – 3

சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே
கன்னிமரி மடியிலே
குழந்தையேசு பிறத்திருக்காரே – 2

1. பனி பொழியும் இரவிலே
பார் தூங்கும் பொழுதிலே – 2
குழந்தையேசு பிறத்திருக்காரே

குடிலை கொஞ்சம் பாரு
குழந்தை சத்தம் கேளு
தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு – 3

2. காத்திருந்த வேளையும் காரிருளில்
வந்ததே – 2
குழந்தையேசு பிறத்திருக்காரே

குடிலை கொஞ்சம் பாரு
குழந்தை சத்தம் கேளு
தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு – 3

3. மார்கழியின் குளிரிலே மாமரியின்
மடியிலே – 2
குழந்தையேசு பிறத்திருக்காரே

குடிலை கொஞ்சம் பாரு
குழந்தை சத்தம் கேளு
தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு – 3

சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே
கன்னிமரி மடியிலை
குழந்தையேசு பிறந்திருக்காரே – 2

சின்ன சின்ன குடிலிலே
கன்னினி மடியிலே
குழந்தையேசு பிறந்திருக்காரே – 2

Chinna Chiriya Kudililey song lyrics in english

Chinna Chiriya Kudililey
Kannimari Madiyilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae -2

Kudilai Konham Paaru
Kulanthai Saththam Kealu
Thalattu Paattu Paadidu -3

Chinna Chiriya Kudililey
Kannimari Madiyilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae -2

1.Pani Pozhiyum Iravilae
Paar Thoongum Poluthilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae

Kudilai Konham Paaru
Kulanthai Saththam Kealu
Thalattu Paattu Paadidu -3

Chinna Chiriya Kudililey
Kannimari Madiyilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae -2

2.Kaathiruntha Vealaiyum Kaarirulil
Vanthathae-2
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae

Kudilai Konham Paaru
Kulanthai Saththam Kealu
Thalattu Paattu Paadidu -3

Chinna Chiriya Kudililey
Kannimari Madiyilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae –

3.Maarkalzhiyin Kulirilae Mamariyin
Madiyilae -2
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae

Kudilai Konham Paaru
Kulanthai Saththam Kealu
Thalattu Paattu Paadidu -3

Chinna Chiriya Kudililey
Kannimari Madiyilae
Kulanthai Yesu Piranthirukkarae

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo