சிறுமை பட்டவனுக்கு கர்த்தரே – Sirumai Pattavanukku song lyrics

சிறுமை பட்டவனுக்கு கர்த்தரே – Sirumai Pattavanukku song lyrics

சிறுமை பட்டவனுக்கு கர்த்தரே அடைக்கலம் [2]
நெருக்கபடுகிற காலங்களில் கர்த்தரே தஞ்சமானவவர் [2]
கர்த்தரே தஞ்சம், கர்த்தரே தஞ்சம்,
கர்த்தரே தஞ்சம் கர்த்தரே தஞ்சம்

எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை [2]
சிறுமை பட்டவன் நம்பிக்கை
ஒரு போதும் கேட்டுபோவதில்லை [2] …… கர்த்தரே தஞ்சம்,

மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கிவிடும் [2]
உம்முடைய இரட்சிப்பினால்
களிகூரும்படி செய்தருளும் [2] ….. கர்த்தரே தஞ்சம்

உம்மைத்தேடுகிறவனை நீர் கைவிடுகிறதில்லை [2]
உமது நாமம் அறிந்தவர்கள்
உம்மையே நம்பியிருப்பார்கள் [2] ….. கர்த்தரே தஞ்சம்

எழுந்தருளும் கர்த்தாவே, எழுந்தருளும் கர்த்தாவே,
எழுந்தருளும் கர்த்தாவே, எழுந்தருளும் கர்த்தாவே
எழுந்தருளும் கர்த்தாவே, எழுந்தருளும் கர்த்தாவே,
எழுந்தருளும் கர்த்தாவே, எழுந்தருளும் கர்த்தாவே.

Sirumai Pattavanukku song lyrics in english

Sirumai pattavanukku kartharae adaikkalam [2]
Nerukka padukirara kalankalil karthare thanjamanavar [2]

Karthare thanjam, Karthare thanjam,
Karthare thanjam, Karthare thanjam,

Eliyavan enraikkum Marakka paduvathillai [2]
Sirumai pattavan nambikkai
Oru pothum kettu povathillai [2] …. Karthare thanjam

Marana vasalkalil irunthu ennai thookkivudum [2]
Ummudaiya rachippinal
Kalikurumpadi seitharulum [2] …. Karthare thanjam

Ummai thedukiravanai neer kaividukirathillai [2]
Umathu namathai arinthavarkal
Ummaiye nambi irupparkal [2] …. Karthare thanjam

Ezhuntharulum Karthavae,Ezhuntharulum Karthavae,
Ezhuntharulum Karthavae,Ezhuntharulum Karthavae,
Ezhuntharulum Karthavae,Ezhuntharulum Karthavae,
Ezhuntharulum Karthavae,Ezhuntharulum Karthavae.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo