சிலுவைக் காட்சி காண வாராய்- Siluvai Kaatchi Kaana Vaaraai

Deal Score+1
Deal Score+1

சிலுவைக் காட்சி காண வாராய்
சிந்தின ரத்தம் ஓடுவதை பாரா

சரணங்கள்

1. அண்ணல் இயேசு உன் அதிபதியாக
இன்று ஏற்றுக்கொள் தள்ளிவிடாதே
இன்னல் ஏதும் உன்னைச் சேராதே
இன்றே வா (2) – சிலுவை

2. பாவியென் றெண்ணி தியங்காதே
பரன் இயேசுவை தள்ளிவிடாதே
பாவ தோஷம் எல்லாம் தீர்ப்பாரே
இன்றே வா (2) – சிலுவை

3. இன்று உன் ஜீவன் போனால்
உன் நித்திய வாழ்வெங்கே கழிப்பாய்
இதயம் திறந்தே ஏற்றுக் கொள்வாய்
இன்றே வா (2) – சிலுவை

4. உன் வாழ்க்கையின் வழி ஜீவன் இயேசு
உணர்ந்து அவரிடம் வந்து பேசு
உலக ரட்சகர் உன் இயேசு
இன்றே வா (2) – சிலுவை

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password