சுதந்தரிப்பேன் நான் சுதந்தரிப்பேன் -SUTHANTHARIPAEN NAAN SUTHANTHARIPAEN

சுதந்தரிப்பேன் நான் சுதந்தரிப்பேன் -SUTHANTHARIPAEN NAAN SUTHANTHARIPAEN

TAMIL LYRIC :
சுதந்தரிப்பேன் நான் சுதந்தரிப்பேன்
கர்த்தர் பண்ண வாக்குதத்தம் சுதந்தரிப்பேன்
முறியடிப்பேன் நான் முறியடிப்பேன்
எதிரியாம் சாத்தானை முறியடிப்பேன் – 2

எரிகோ கோட்டையோ செங்கடளோ
எதுமுன்னே வந்தாலும் ஜெயித்திடுவேன்
மரணமோ வியாதியோ வியாகுலமோ
அவைகளை நான் தகர்த்திடுவேன் – 2

1.உனக்கெதிராய் வரும் ஆயுதங்கள்
வாய்காதே போகும் என்றாரே – 2
உன்னை குற்ற படுத்திடும்
நாவுகளை இனி மேற்கொள்ளுவாய் – 2 – எரிகோ

2. வெண்கள கதவுகள் உடைத்திடுவார்
இருப்பு தாழ்பாளை முறித்திடுவார் – 2
அந்தகார பொக்கிஷத்தை
எனக்காக அவர் தந்திடுவார்- 2 – எரிகோ

3. உன் தலையை அவர் உயர்த்திடுவார் மறுபடியும் நிலை நிறுத்திடுவார் – 2
இழந்துபோன உன் ஸ்தானத்தையே
இன்னறக்கு ஈவாய் தந்திடுவார் – 2 – எரிகோ

SUTHANTHARIPAEN NAAN SUTHANTHARIPAEN song lyrics in english

TANGLISH LYRIC :
SUTHANTHARIPAEN NAAN SUTHANTHARIPAEN
KARTHAR PANNA VAAKUTHATHTHAM SUTHANTHARIPAEN
MURIYADIPAEN NAAN MURIYADIPAEN
ETHIRIYAAM SAATHANAI MURIYADIPAEN – 2

ERICHO KOTTAYO SENGKADALO
ETHUMUNAE VANTHALUM JEYITHIDUVAEN
MARANAMO VIYATHIYO VIYAKULAMO
AVAIGALAI NAAN THAGARTHIDUVAEN – 2

1.UNAKETHIRAAI VARUM AYUTHANGAL
VAAIKATHAE POEGUM ENRARAE – 2
UNNAI KUTRAPPADUTHIDUM
NAAVUKALAI INNI MAERKOLLUVAAI – 2 ERICHO

2.VENGALA KATHAVUGAL UDAITHIDUVAAR
IRUPPU THAZPAALAI MURITHIDUVAAR – 2
ANTHAKAARA POKISHATHAI
ENAKAGA AVAR THANTHIDUVAAR – 2 ERICHO

3.UN THALAIYAI AVAR OYARTHIDUVAAR
MARUBADIUM NILLAI NIRUTHIDUVAAR – 2
IZANTHUPONA UN STHANATHAIYAE
INRAIKU EEVAAI THANTHIDUVAAR – 2 ERICHO

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo