சேனையிலே வீரர் நாங்கள் – Seanaiyilae Veerar Naangal

சேனையிலே வீரர் நாங்கள் – Seanaiyilae Veerar Naangal

பல்லவி

சேனையிலே வீரர் நாங்கள் – ஓ! ஓ!
போர் புரிந்தால் ஜெயம் பெறுவோம்

சரணங்கள்

1. சத்துருக்கள் எதிர்த்தாலும் – ஓ! ஓ!
சற்றும் அஞ்சிட மாட்டோம் – சேனை

2. யுத்தம் மும்முரித்தாலும் – ஓ! ஓ!
கர்த்தர் ஜெயம் தருவார் – சேனை

3. துன்பத்தின் மத்தியிலே – ஓ! ஓ!
இன்பமாய்ப் பாடிடுவோம் – சேனை

4. கிறிஸ்துவின் வீரர் நாங்கள் – ஓ! ஓ!
கிறிஸ்துவே எங்கள் ராஜா – சேனை

5. என்ன துன்பம் வந்தாலும் – ஓ! ஓ!
இயேசுவையே விடமாட்டோம் – சேனை

Seanaiyilae Veerar Naangal song lyrics in english 

Seanaiyilae Veerar Naangal – Oh! Oh!
Poor Purinthaal Jeyam Pearuvom

1.Saththurukkal Ethirththaalum – Oh! Oh!
Sattrum Anjida Maattom

2.Yuththam Mumuriththaalum Oh! Oh!
Karththar Jeyam Tharuvaar

3.Thunbaththin Maththilae Oh! Oh!
Inbamaai Paadiduvom

4.Kiristhuvin Veerar Nangal Oh! Oh!
Kiristhuvae Engal Raaja

5.Enna Thunbam Vanthaalum Oh! Oh!
Yeasuvaiyae Vidamaattom

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo