ஞானக் குரு பரனே – Gnana Guru Parane

ஞானக் குரு பரனே – Gnana Guru Parane

ஞானக் குரு பரனே – இந்த நானிலத்தில்
கலியாணம் வகுத்த மெய் – ஞான

அனுசரணங்கள்

1. கானாவிலே யிது போன்ற மணத்தில்
கர்த்த னெழுந்ததுபோல இத்தினத்தில்;
வானா நீர் வாரு மிவ் வானந்தக் கூட்டத்தில்
வந்துன் கிருபையைத் தந்து முடிசூட்டும் – ஞான

2.இரஷகனே யிப்போ கண்ட நல் ஐக்யம்
எந்நாளு மோங்கக் கிருபை செய் ஸ்லாக்யம்;
உச்சரிக்கைப்படி வாழ்ந்திடும் பாக்கியம்
முத்தரித்தே யிதைச் சுத்திகரித்திடும் – ஞான

3.இந்நிமிஷந் தொட்டு இந்த நல் நண்பரின்
இல்லற நாட்கள் எவ்வளவாயினும்;
அந்நாட்களிலிவர் அருமைப் பிதாவின்
விண்ணுலகத்தையே கண்ணோக்கி வாழ – ஞான


Gnana Guru Parane Intha Naanilaththil
Kaliyaanam Vaguththa Mei

1.Kaanaavilae Yithu Pontra Manaththil
Karththa Nealunthathu Pola Iththinaththil
Vaanaa Neer Vaarum Evvaanantha Koottaththil
Vanthun Kirubaiyai Thanthu Mudi Soodattum

2.Ratchaganae Yippo Kanda Nal Aikyam
Ennaalum Moonga Kirubai Sei Slakkiyam
Utcharikkaipadi Vaalnthidum Baakkiyam
Muththariththae Yithai Suththikariththidum

3.Innimisha Thottu Intha Nal Nanbarin
Illara Naatkkal Evvaalavaayinum
Annaatkalilivar Arumai Pithaavin
Vinnulagaththaiyae Kannokki Vaazha

Hey guys, I use Instarem for cost-effective overseas money transfers. Inviting you too. Get signup and referral bonus points on your first transfer!

Tesla Stock worth ₹1000. Enter code ERT522HKTSL while signing up 🥳Click to claim today 👉🏼 https://indmoney.onelink.me/RmHC/nuye7ipy

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics are provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password