ஞான மணவாளனே – Gnana Manavaalanae

ஞான மணவாளனே – Gnana Manavaalanae

1. ஞான மணவாளனே
இன்றிங்கே நீர் வாருமே
ஞான மணவாட்டியை
உந்தன் கரமேந்துமே
மேசியா இயேசரசே
ஆசீர் ஈயும் மீட்பரே
இம்மண நல் நாளிலே
இன்பம் ஈயும் கர்த்தரே

2. கானாவூர் மணவீட்டில்
வானாகரம் ஈந்தவா
இம்மண மக்கள் மீதும்
வானாசீர் ஈந்திடும்
சங்கீதம் முழங்கிட
மங்கள முண்டாக்கிட
இம்மண நல் நாளிலே
இன்பம் ஈயும் கர்த்தரே

3. ஆதாம் ஏவாள் போலிவர்
ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திட
சாந்தம், தயை, பொறுமை
தானதர்மம் அன்புடன்
மக்கள் செல்வமுடனே
நீடூழியாய் வாழவே
இம்மண நல் நாளிலே
இன்பம் ஈயும் கர்த்தரே

1.Gnana Manavaalanae
Intringae Neer Vaarumae
Gnana Manavaattiyai
Unthan Karamenthumae
Measiya yeasarasae
Aaseer Eeyum Meetparae
Immana Nal Naalilae
Inbam Eeyum Karththarae

2.Kaanavur Manaveettil
Vaanagaram Eenthavaa
Immana Makkal Meethum
Vaanaaseer Eenthidum
Sangeetham Mulangida
Mangala Mundakkida
Immana Nal Naalilae
Inbam Eeyum Karththarae

3.Aathaam yeavaal Poolivar
Aananthamaai Vaalnthida
Saantham Thayai Porumai
Thaanatharmam Anbudan
Makkal Selvamudanae
Needuliyaai Vaalavae
Immana Nal Naalilae
Inbam Eeyum Karththarae

Hey guys, I use Instarem for cost-effective overseas money transfers. Inviting you too. Get signup and referral bonus points on your first transfer!

Tesla Stock worth ₹1000. Enter code ERT522HKTSL while signing up 🥳Click to claim today 👉🏼 https://indmoney.onelink.me/RmHC/nuye7ipy

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics are provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks #GodMedias #christianmedia #christianmedias You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password